Již podruhé se sešla Pracovní skupina Smart Prague

17. 1. 2018
image-jiz-podruhe-se-sesla-pracovni-skupina-smart-prague

V moderních prostorách Centra architektury a městského plánování zasedla již podruhé pracovní skupina Smart Prague složená ze zástupců městských společností. Pracovní skupinu vede Operátor ICT, který v Praze zastřešuje rozvíjení projektů pod hlavičkou Smart City. Smyslem pracovní skupiny je vzájemně propojovat projekty, které různé organizace v Praze chystají, a vzájemně se informovat o aktuálním dění v oblasti chytrých řešení.

Pracovní skupina projednala řadu témat. K jedním z nich patřila práce s městskými daty. Operátor ICT připravuje strategický projekt Datové platformy, ve které se budou postupně sbíhat a analyzovat data o chodu města. Zástupci Integrovaného záchranného systému, Ropid, DPP, TSK, Výstaviště Praha a další komentovali ze svého pohledu možné využití dat a propojení s Datovou platformou. Jednou z nejvíce debatovaných oblastí byla doprava a možnosti, jak zlepšit informační servis pro cestující.

Operátor ICT následně představil přítomným záměr projektu, který bude poskytovat Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče (eHealth) a výsledky vyhodnocení pilotního provozu doposud realizovaných projektů.