Jak pokročily týmy vítězných projektů loňského ročníku #NakopniPrahu? Výsledky jsou vidět

19. 7. 2022
image-jak-pokrocily-tymy-viteznych-projektu-lonskeho-rocniku-nakopniprahu-vysledky-jsou-videt

Vítěze letošního ročníku soutěže #NakopniPrahu známe. Jejich vyhlášením však Pražský inovační maraton nekončí. Tři nejúspěšnější týmy dál pokračují v práci na svých projektech, a to s půlroční podporou mentorů a ve spolupráci s projektovými manažery z městské společnosti OICT. Čerstvou zkušenost s tím mají vítězové loňského ročníku: tým Metacity, Příroda v Praze a Collboard. Šest měsíců intenzivně pracovali na svých prototypech. Zajímalo nás proto, jakých dosáhli výsledků.

Inovace jsou společným jmenovatelem všech projektů kanceláře OICT Smart Prague. Je proto radost sledovat, jak svoje nápady rozvíjí někdo zvenčí, s jakým odhodláním a ochotou měnit nejen Prahu k lepšímu. Spolupráce s takto zapálenými lidmi je pro nás velmi milým zpestřením, proto jim rádi přispějeme našimi zkušenostmi a zázemím. Čas, který jim věnujeme k tomu, aby mohli své projekty realizovat, rozhodně stojí za to. Inspirujeme se totiž navzájem a ukazujeme ostatním, že i oni mají příležitost svým inovativním přístupem rozvíjet město ve spolupráci s odborníky, kteří k #NakopniPrahu neodmyslitelně patří,“ zdůrazňuje význam Pražského inovačního maratonu ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT Petr Suška.

Loňský vítěz tým Metacity uspěl s projektem, který si klade za cíl zjednodušit komunikaci mezi občany, developery, neziskovými organizacemi, městskými institucemi a dalšími stakeholdery podílejícími se na rozvoji a plánování města pomocí vizualizace dat. „Metacity je nástroj na vizualizaci urbanistických dat a jeho základní funkcionalitou je integrace a zobrazení 2D a 3D datových sad. Během šesti měsíců jsme do platformy Metacity vytvořili modul, který umožňuje zobrazení dopravní situace na území Prahy. Díky tomuto experimentálnímu prototypu můžeme sbírat zpětnou vazbu a reakce od jednotlivých subjektů, které pracují s dopravními datovými sadami,“ říká spoluautor vítězného projektu Jan Petýrek

2. místo loni získal tým Příroda v Praze s projektem soulroots, který se zaměřuje na zlepšení duševního zdraví člověka skrze trávení času v přírodě doprovázené cvičeními, která vedou k osobnímu růstu. „Aplikace podporuje občany Prahy k pohybu a pobytu v přírodě a vybízí je ke cvičení, které podporuje duševní zdraví a osobní rozvoj. Podporu jsme využili zejména na vytvoření základní verze mobilní aplikace, ve které si uživatel může vytvořit svůj profil, doplnit ho o osobní informace a následně si v mapovém prostředí může zobrazit předem připravené cesty a konkrétní cvičení, která k nim patří,“ uvádí Adam Táborský, zakladatel Terapie mezi stromy, který spolu se svými spolupracovníky stojí za aplikací.

Na 3. místě se loni umístil tým Collboard s projektem Collboard.com, neboli virtuální tabule pro školy. Aplikace je určena pro online výuku, hybridní výuku, kdy je třída rozdělena na více částí, ať už ve škole nebo doma a také pro běžnou výuku s využitím interaktivní tabule nebo projektoru. „Collboard je jednoduchá virtuální tabule určená pro školy, do které lze z dostupné knihovny modulů velmi elegantně přidávat nové funkce. Půlroční spolupráce nám pomohla rozšířit Collboard o několik modulů, které jsou ideální pro výuku zeměpisu, vlastivědy, geografie. Nad těmito moduly jsme vytvořili sadu interaktivních materiálů, která obsahuje zeměpisné reálie z České republiky, Prahy, Evropy, Země. Pedagog má možnost přidávat mapové podklady a dále s nimi pracovat a přizpůsobovat je výuce,“ popisuje Pavol Hejný, spoluzakladatel a vývojář Collboardu.

O projektu #NakopniPrahu
Pražský inovační maraton – Nakopni Prahu je veřejná soutěž pro týmy inovátorů, jejichž úkolem je vymyslet a v detailu rozpracovat návrh řešení vybraných osmi výzev pro zlepšení života v Praze. Pořadatelé maratonu jsou městská společnost OICT ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Více informací: www.nakopniprahu.cz.