Jak má vypadat nová chytrá Praha aneb aktualizujeme koncepci Smart Prague 2030

19. 12. 2023
image-jak-ma-vypadat-nova-chytra-praha-aneb-aktualizujeme-koncepci-smart-prague-2030

Celý den 12. prosince 2023 byl ve znamení aktualizace našeho základního dokumentu, koncepce Smart Prague do roku 2030.  V pražském Podnikatelském a inovačním centru jsme prezentovali první draft aktualizace Koncepce Smart Prague do roku 2030. Tato aktualizace klade důraz na podporu agendy městských inovací napříč Prahou, zavedení inovačního managementu a budování inovační kultury s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a efektivitu poskytovaných městských služeb.

Na úvod Petr Suška, místopředseda představenstva OICT a ředitel úseku Smart City a inovací, shrnul hlavní důvody aktualizaci Koncepce Smart Prague: „Od roku 2017 se svět posunul mílovými kroky, jak v oblasti nových technologií, tak světových krizí spojených s pandemií COVID-19 a války na Ukrajině a v nedávné době v pásmu Gazy. Koncepci je třeba udržovat jako živý dokument, reagující na nové zkušenosti se zaváděním pilotních projektů a získávání zpětné vazby od našich partnerů.” Dále Petr Suška, jehož tým má aktualizaci koncepce na starosti, zdůraznil nutnost větší synergie a souladu s ostatními agendami a organizační strukturou města, což podpoří efektivní integraci Smart Prague iniciativ do širšího rámce městské správy a rozvoje.

Prezentace byla zaměřena na zástupce Magistrátu hlavního města a městských organizací Prahy. Klíčovým prvkem byla společná diskuse o potřeb koordinace mezi různými aktéry městského inovačního ekosystému a integrace inovací do běžné agendy města, což je nezbytné pro realizaci komplexních projektů a efektivní správu města.

V aktualizované Koncepci Smart Prague je kladen důraz na systematický přístup k inovacím a potřebu rozvoje inovační kultury v rámci městské správy. Hlavními výchozími body jsou kvalita života obyvatel, efektivita systému, kontinuální zlepšování a budování důvěry. Primárním cílem je usnadňovat život obyvatel Prahy a využívat inovace k efektivnějšímu vykonávání městských rolí. Koncepce se zaměřuje také na udržitelnost, s cílem naplňovat závazky Prahy jako udržitelného a bezemisního města. Diskutovalo se o budoucích krocích a plánech v oblastech jako je mobilita, energetika, životní prostředí a digitální infrastruktura.

V neposlední řade je při tvorbě aktualizace kladen velký důraz na participativní přístup a zapojení všech klíčových partnerů a veřejnosti. Dokument tak vychází z pečlivého mapování potřeb města v oblasti městských inovací se zaměřením na potřeby a zapojení koncových uživatelů jako jedním z klíčových přístupů.