Hlavní město spouští Portál Pražana

29. 9. 2020
image-hlavni-mesto-spousti-portal-prazana

Praha 30. září 2020 – Nový webový portál, který má usnadnit obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím, spouští hlavní město v těchto dnech. Portál Pražana je už několik dní ve zkušebním provozu, oficiálně bude spuštěn ve čtvrtek 1. října 2020. 

 

V první fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Půjde například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabídne možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu. 

 

Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat svoje záležitosti směrem k Praze, ať už jde o elektronická podání u vybraných agend města pro občany, kteří se do systému přihlásí, nebo zpřístupnění údajů občana z agendových informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

 

Postupně bude podle jeho slov docházet k rozšiřování funkcionalit Portálu Pražana, další by mohly přibýt už na přelomu roku. V rámci příštího roku by také měla být připravena možnost přihlásit se do portálu pomocí internetového bankovnictví (tzv. „bankovní identita“). Aktuálně se lze k Portálu Pražana přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci - eidentita.cz.

 

Spuštění Portálu Pražana pro město připravila a provoz bude i nadále zajišťovat městská organizace Operátor ICT, a.s. (OICT).  Podle generální ředitele OICT Michala Fišera vznikl nový portál na základě státního Portálu občana.  

 

OICT úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR a NAKIT, od kterých převzal již existující zdrojové kódy a přizpůsobil je na míru hlavnímu městu. Tím se urychlil vývoj nového portálu a snížily se náklady na jeho vývoj. Jedná se o relativně unikátní příklad spolupráce mezi státní správou a samosprávou, která šetří prostředky daňových poplatníků,“ vysvětlil Michal Fišer.

 

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a ředitel NAKIT Vladimír Dzurilla k tomu řekl: „Je to další příklad toho, že se nám eGovernment daří. Spolupráce NAKITu a Magistrátu hlavního města Prahy na výstavbě Portálu Pražana představuje efektivní spolupráci v rámci veřejné správy, a co je skvělé, souvisí s tím i značná úspora nákladů. Portál občana jsme spolu s ministerstvem vnitra stavěli a i nadále rozvíjíme právě s vizí sdílení nejen zdrojových kódů, ale i dalších funkcionalit.“

 

V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhnou náklady na spuštění Portálu Pražana necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů o dalších zhruba 10 až 15 milionů korun. 

 

V praxi to pro občana znamená zpřístupnění úřadu kdykoliv z pohodlí domova, usnadnění řešení životních situací a zvýšení komfortu při vyplňování formulářů využitím informací z Registru obyvatel. Pro úřad je portál příležitostí pro digitalizaci a zefektivnění své práce. Nyní jsme na začátku a počet dostupných služeb se bude rychle zvyšovat také díky postupnému zapojení městských částí a městem zřízených organizací,“ upřesnil ředitel Úseku vývoje a architektury OICT Michal Kraus, který má vývoj a provoz Portálu Pražana v kompetenci.

 

Jsem si jistý, že zákon o právu na digitální služby, který zajistí do pěti let potřebnou nabídku digitálních služeb veřejné správy, a bankovní identita, která umožní pohodlně ověřovat naší identitu na dálku, budou znamenat po mnoha letech zásadní přelom v českém eGovernmentu,“ dodal na závěr Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident ICT Unie.