Ekologičtěji, ekonomičtěji a společně. Praha zavede celoměstský systém veřejné služby sdílených elektrovozů e-carsharing.

28. 11. 2018
image-ekologicteji-ekonomicteji-a-spolecne-praha-zavede-celomestsky-system-verejne-sluzby-sdilenych-elektrovozu-e-carsharing

Hlavní město Praha v rámci podpory elektromobility a sdílené ekonomiky vypsalo veřejnou zakázku na komplexní provoz systému sdílených automobilů na elektrický pohon na území hlavního města a související služby. E-carsharing bude všem zájemcům a zájemkyním v Praze plně dostupný do roku 2020.

Cílem projektu je zajistit celoměstský systém veřejné služby sdílených elektrovozů e-carsharing a zároveň i napomoci rozšířit trh carsharingových služeb v Praze a dále vytvářet podmínky pro rozvoj celoměstské elektromobility jako alternativy k stávajícím prostředkům individuální městské přepravy. Magistrát hlavního města Prahy na projektu spolupracuje s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy a městskou společností Operátor ICT, a. s., jež má na starosti testování a zavádění technologických inovací a chytrých řešení v našem hlavním městě.

Hlavními přínosy této služby bude navýšení počtu sdílených vozů na území hlavního města Prahy, podpora elektromobility a tím snížení emisí v ovzduší a snížení počtu vozů vlastněných uživateli v centru hlavního města. „Dopad individuální automobilové dopravy na životní prostředí v hlavním městě je neoddiskutovatelný. Studie ukazují, že na 1000 obyvatel je v Praze až 621 aut, přičemž například v Dubaji je tomu 540, v Londýně 327 a v New Yorku pouze 246. Ukazuje se, že vedle podpory veřejné dopravy je nutné také posílit sdílenou dopravu a intermobilitu, to znamená vhodně kombinovat a liberalizovat všechny možné způsoby přepravy ve městě,“ vysvětluje Vladimír Zadina, ředitel úseku Smart Prague v městské společnosti Operátor ICT, a. s.

Součástí projektu je také vybudování potřebné infrastruktury. „Fungování služby carsharingu postaveného na elektromobilech v tomto počtu na území Prahy není samozřejmě možné bez toho, aby byla zajištěna zodpovídající infrastruktura. V současné době pracujeme na vytvoření páteřní sítě padesáti rychlonabíjecích stanic, o jejichž konkrétním umístění mohou občané ještě stále hlasovat on-line na stránkách Smart Prague. Přímo v rámci projektu e-carsharing pak má být instalováno 150 dobíjecích stanic, které budou během dne k dispozici i veřejnosti pro dobíjení jejich vlastních vozů,“ doplňuje Zadina.

Celková vyhlašovaná hodnota veřejné zakázky je více než 1,01 miliardy Kč za sedm let, což je však abstraktní částka stanovená dle požadavků zákona o veřejných zakázkách, který vyžaduje započítat například i příjmy od zákazníků služby, které budou tvořit za sedm let až 830 milionů korun. Celkové předpokládané náklady města činí necelých 190 milionů Kč, tedy jen asi pětinu celkové částky, a to včetně nefinančních nákladů, jako je úprava a pronájem parkovacích míst a pozemků, na nichž budou stát dobíjecí stanice. „Lidé se mohou ptát, proč chce přesto Praha platit za služby, které zde již některé firmy nabízí komerčně bez dotací. Současní poskytovatelé carsharingových služeb v Praze dnes využívají v drtivé převaze vozy se spalovacími pohony, jelikož u elektromobilů vychází dle provedených konzultací všem provozovatelům finanční ztráta. Praha chce přispívat k rozvoji elektromobility, a proto se rozhodla vybrat v otevřeném výběrovém řízení formou koncese provozovatele, který nabídne v této službě pouze elektromobily. Příspěvek by měl pomoci překonat vyšší finanční náklady a umožnit nasazení bezemisních vozů v těchto službách. Finálním kritériem výběru je pak pouze výše požadovaného příspěvku města,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s.

Podpora čisté mobility patří mezi klíčová témata projektů Smart Prague. Jednou z šesti základních oblastí koncepce Smart Prague 2030 je mobilita budoucnosti, která bude čistá, inteligentní, samořídící a sdílená, a jejímž cílem je snížit emise z dopravních prostředků a učinit dopravu v Praze plynulejší a pohodlnější.