Aplikace PID Lítačka bude umět zprostředkovat služby sdílené mobility. Praha spouští pilotní projekt jednotné registrace a platby - MaaS APP

31. 8. 2022
image-aplikace-pid-litacka-bude-umet-zprostredkovat-sluzby-sdilene-mobility-praha-spousti-pilotni-projekt-jednotne-registrace-a-platby-maas-app

Cílem pilotního projektu je vytvořit unikátní systém registrace a platby, který v aplikaci PID Lítačka ověří uživatele pro všechny zapojené poskytovatele mobility na území metropole a také v regionu obsluhovaném spoji Pražské integrované dopravy. Pilotní projekt bude realizovat městská společnost Operátor ICT (OICT). V pondělí smlouvu schválila Rada hlavního města Prahy.

Výstupem pilotního projektu je vybudování, otestování a provozování systému pro jednotnou registraci a platbu pro služby mobility. Díky tomu se významně urychlí a zjednoduší využívání služeb mobility v metropoli. Uživatelé tak budou mít v rámci jedné aplikace, tj. PID Lítačka, přístupné služby mobility jako např. bikesharing, carsharing, taxi, parkování, MHD apod. Systém dále umožní víceúrovňovou registraci, díky které dojde ke sjednocení ověření identity uživatele pro všechny zapojené poskytovatele mobility a bude probíhat online a v řádu jednotek minut, takže bude možné ji kdykoliv provést prostřednictvím mobilního telefonu. Navrhované řešení podporuje koncepčně tvorbu Mobility jako Služby (MaaS) a přispívá k efektivnější dopravě a snižovaní dopravních emisí dle závazků strategických akčních plánů.

Jde o další krok ve zjednodušování a zefektivňování možností pro využívání služeb sdílené mobility pro občany hl. m. Prahy. Díky propojení všech zapojených poskytovatelů s Pražskou integrovanou dopravou v rámci jedné aplikace PID Lítačka dojde k výraznému usnadnění využívání alternativních způsobů dopravy pro všechny občany hl. m. Prahy, a tak by to v moderně se rozvíjejícím městě mělo být,“ říká Zdeněk Hřib

V praxi to bude fungovat tak, že uživatel provede jednotnou registraci, naplánuje si trasu, vybere si dopravní prostředek a zaplatí přímo za všechny využívané služby od zapojených poskytovatelů v jedné mobilní aplikaci. Současná situace je taková, že uživatelé musí pro každý způsob dopravy využívat aplikace jednotlivých poskytovatelů služeb nebo jiné standardní prostředky za platbu jízdného.

Projektem chceme vyjít vstříc lidem, kteří pro cestování v Praze využívají například kombinaci jízdy na sdíleném kole a tramvaje nebo taxi a koloběžky. Chceme jim nabídnout významnou inovaci a to v tom, aby nemuseli za každou část cesty platit zvlášť a aby nemuseli využívat několik aplikací a účtů, do kterých se musí samostatně registrovat. Věříme, že jednotný systém bude pro lidi atraktivní a pomůže ke změně cestovních návyků směrem k udržitelné mobilitě. Provoz systému má zároveň potenciál generovat data o mobilitě, která mohou být dále uplatněna při plánování rozvoje dopravy a služeb v Praze,“ říká ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT Petr Suška.

Pilotní projekt bude mít 4 etapy a potrvá 28 měsíců. „První etapa se zaměří na detailní zpracování architektury systému, které bude vycházet ze vzájemných funkčních a provozních požadavků. Vývoj software pro jednotnou registraci a platbu pro služby mobility a následná integrace do aplikace PID Lítačky je součástí druhé etapy. Vlastnímu testování se bude věnovat třetí etapa a závěrečná etapa je určená pro zkušební provoz,“ doplňuje projektový manažer OICT Vojtěch Štěch.