12 nejlepších nápadů postupuje do finále #NakopniPrahu

11. 4. 2022
image-12-nejlepsich-napadu-postupuje-do-finale-nakopniprahu

Pražský inovační maraton #Nakopni Prahu jde do finále. Většina letošních účastníků se zaměřila na výzvy, které se týkají životního prostředí, komunit a školství & sportu.   

Do soutěže se přihlásilo 39 týmů se 42 nápady, jak pomocí moderních technologií a inovativních řešení zlepšit život v Praze. Odborná porota z nich vybrala 12, které tak postupují do finále. Finalisty teď čekají další konzultace s mentory a experty z řad zástupců hl. m. Prahy, městských společností a soukromých partnerů.   

Postupující týmy budou v další fázi projektu pracovat na prototypech řešení, obchodním modelu a prezentaci pro investory. Výsledky své práce představí veřejnosti na slavnostním finále 3. 6. 2022 v Centru architektury a městského plánování v Praze. Tři nejlepší projekty získají finanční odměnu v celkové výši 100 000 Kč a dalších 420 000 Kč na pomoc s realizací vzniklého nápadu.  

Do finále #NakopniPrahu 2022 porota vybrala těchto 12 týmů:   

 1. Senzorvzduchu se věnuje problematice znečištěného ovzduší s projektem zapojení středních škol. Přínosem je zvýšení povědomí o této problematice, dopadu na zdraví člověka, a také v získání praktických zkušeností a nových vědomostí u zapojených škol a jejich žáků2)  
 2. reKáva je odpadová služba pro kavárny, firmy a dalším instituce, v rámci které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „smart košů“ s integrovaným čipem, které monitorují její stav a zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené se „smart koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady, kde najde další využití  
 3. obomeow řeší dva problémy od THMP: 1) software pro automatizaci procesu vytvoření světelné scény Petřínské rozhledny a nahrání do řídící jednotky; 2)  hybridní multiplatformní aplikace, která bude zobrazovat kalendář svícení Petřínské rozhledny  
 4. Enviroapp se věnuje se snížení CO2 prostřednictvím využívání alternativních forem dopravy (koloběžka, kolo, MHD) a zvýšení povědomí o snížení CO2 pomocí aplikace, která rozpoznává a zaznamenává pohyb a formu dopravy uživatele. Atraktivnost a využití aplikace zajistí gamifikace   
 5. Kindr  propojuje maminky s podobnými zájmy podle věku dítěte a jejich lokality. Cílem této mobilní aplikace je usnadnit maminkám navazování přátelství, vyhledávání kvalitní podpory a vzájemné sdílení v bezpečném prostředí  
 6. Traffic Smart se věnuje dopravním zácpám a plynulosti dopravy s využitím neuronové sítě. Ta identifikuje a klasifikuje jednotlivé účastníky dopravního provozu. Optimalizační program následně vypočítá prioritu pro prioritizaci jednotlivých jízdních pruhů dle aktuální situace a dle těchto dat křižovatku řídí  
 7. Zavaděči řeší problematiku tramvajové dopravy, která často balancuje na hraně kapacity, což přináší problémy i v potřebné komunikaci mezi řidiči ohledně priority vjezdu do určitých úseků. Zavaděči přináší pomocí svého řešení potřebné informace   v bezpečné a srozumitelné formě pomocí světelného návěstidla v blízkosti existujícího návěstidla výhybky   
 8. gamifit je gamifikovaná fitness aplikace pro děti inspirovaná sportovními trackery a workouty tvořenými pro užívání doma. Zároveň přináší možnost propojení např. s učitelem či trenérem, který pomocí aplikace může dětem dávat pohybové výzvy   
 9. Nové Vysočany Nově přináší návrh revitalizace polorozpadlého parkoviště na multifunkční komunitní zahradu severského typu. Cílem je také integrace sociálně slabých skupin a budování sousedské komunity v souladu se strategií adaptace Prahy na klimatickou změnu  
 10. blízko je platforma, která řeší anonymitu velkoměsta. Ta mnohdy velmi omezuje potenciál komunit. Řešením je poskytnout Pražanům prostor, ve kterém mohou objevovat možnosti, které kolem sebe dávno mají, ale dosud o nich nevěděli  
 11. Zasaď život se soustředí na datovou analýzu uhlíkové stopy pro jednotlivce i společnosti a její následné snížení či vyrovnání přes výsadbu stromů. Zároveň přináší možnost pražským živnostníkům věnovat se své udržitelnosti, a to jmenovitě jejich uhlíkové stopě. Díky datové analýze podniku určí uhlíkovou stopu podniku a pomůže ji optimalizovat   
 12. UPMEET řeší nedostatek sportu ve společnosti, a celkové odhodlání lidí nebát se otevírat novým komunitám, příležitostem a sportovním zážitkům pomocí jednoduché aplikace. Ta by měla pomoci růstu komunit, vzniku nových sportovních spolků, klubů a zároveň dává městu možnost zjistit vytíženost sportovišť a reagovat na aktuální stav