Vývoj inteligentního způsobu řízení SSZ

Mobilita budoucnosti

image-vyvoj-inteligentniho-zpusobu-rizeni-ssz

Projekt podporuje vývoj systémů, které budou schopné samy za pomoci prvků umělé inteligence řídit dopravu na základě okamžitého vyhodnocení dopravní situace a zvolit ne předem připravený, ale v reálném okamžiku vytvořený signální plán a zároveň umožní jejich využití nejen v oddělené dopravní oblasti, ale řízení v rámci celého města.

Cílem projektu je vytvořit systém řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence. 

Funkce

  • Vyhodnocení stavu dopravy v reálném čase a nastavení optimálního signálního plánu pro dané světelné signalizační zařízení
  • Vyhodnocování dopravní situace ne na konkrétní křižovatce, ale v celé oblasti, což zajistí plynulejší průběh dopravy

Přínos

  • Řízení dopravy ne podle dopravních stupňů, ale podle reálných počtů vozidel v oblasti
  • Intenzivnější využití současné telematické struktury, úspora nákladů nutných na vytváření nových předpřipravených signálních plánů
  • Úspora nákladů na tvorbu stále nových signálních plánů či expertních systémů pro mimořádné události

Realizace

Leden 2018 až leden 2020

Lokalita

Vybrané oblasti na území hlavního města Prahy

Tým

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 

Magistrát hl. m. Prahy

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?