Využití tepelné energie pitné vody pro ohřev TUV

Chytré budovy a energie

image-vyuziti-tepelne-energie-pitne-vody-pro-ohrev-tuv

Pro doplnění systému ohřevu TUV je využito teplo pitné vody, která je dodávána do výškové budovy. Teplo je odebíráno prostřednictvím deskového výměníku voda-voda, který je umístěn v k tomu účelu rozšířené vodoměrné šachtě na vodovodní přípojce k objektu. Technické řešení zahrnuje instalaci čerpadla, které vyrovná tlakovou ztrátu vzniklou průtokem výměníkem a opatření, které znemožňují možnost proniknutí provozního média (vody) do systému pitné vody.

Po uvedení do provozu budou informace o provozu on-line přenášeny na Centrální dispečink Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. Vyhodnocení archivovaných dat se stane podkladem pro  možné další aplikace, což podstatně zkrátí jejich přípravu. Nezanedbatelné je také získání  zkušeností s instalací a provozem tohoto typu zařízení. 

Přínos

  • Úspora energie pro ohřev TUV
  • Snížení provozních nákladů pro obyvatele budovy
  • Získání dat pro další aplikace

Stav projektu

V realizaci. Uvedení do provozu 12/2017 

Realizátor

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 

Stav projektu

V realizaci

Pražské vodovody a kanalizace

Máte nápad jak zlepšit Prahu?