Vodohospodářský SWiM

Chytré budovy a energie

image-vodohospodarsky-swim

Poslední generace centrálního integrovaného systému pro řízení a provoz vodohospodářské infrastruktury patří k nejmodernějším v Evropě. Integruje deset oblastí správy a řízení vodohospodářské infrastruktury, což významně zvyšuje efektivitu jejich fungování. Více detailů o projektu SWiM zde.

 

Přínos

  • Okamžitý přístup k informacím o odstávkách vody na webu nebo SMS
  • Místa náhradního zásobování vodou
  • On-line kontrola kvality vody v síti, vč. informací pro zákazníky
  • Pozitivní dopad na cenu vodného a stočného
  • Zkrácení doby trvání oprav
  • Menší narušování provozu kvůli opravám
  • Efektivní kontrola provozních nákladů
  • Efektivnější řízení vodohospodářského systému
  • Rychlejší řešení provozních situací
  • Včasnější detekce havárií vodovodů

 

Projekt

Realizováno 

 

Realizátor          

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Stav projektu

Rutinní provoz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?