Systém navádění pro volná parkovací místa

Mobilita budoucnosti

image-system-navadeni-pro-volna-parkovaci-mista

V rámci realizace projektu dojde k instalaci detektorů v každé vytipované oblasti na bázi bezdrátové komunikace tak, aby bylo spolehlivě zjištěno, zda sledované parkovací místo je obsazeno vozidlem či nikoliv. Součástí projektu je nadstavbový systém, který zajistí propojení do vyšších úrovní řízení a zastřeší informace o sledovaných parkovacích místech.

Funkce

  • Sledování obsazenosti parkovacích míst
  • Poskytování aktuálních informací před cestou a v průběhu cesty pomocí informačních systémů
  • Distribuce dat o parkování poskytovatelům webových, mobilních a automotive aplikací a dopravně-informačním centrům v protokolu DATEX II

Přínos

  • Vybavení parkovacích míst v uliční síti vybraných částí hl. m. Prahy specifickými dopravními detektory včetně propojení bezdrátovou komunikací na stávajících místech, kde jsou dostupné body napájení
  •           Dovybavení silniční sítě systémy pro navádění na parkovací místa a zobrazení volných parkovacích stání v okolí i uvnitř vybrané oblasti

  • Doplnění a upgrade dopravního značení pro navádění na parkoviště P+R a informaci o jejich dosažitelnosti

Realizace

Leden 2018 až leden 2020

Rozsah

Odhad detekce obsazenosti u celkem 3313 parkovacích státní ve 13 lokalitách

Lokalita

Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8

Tým

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 

Magistrát hl. m. Prahy

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?