Systém informací o dojezdových dobách

Mobilita budoucnosti

image-system-informaci-o-dojezdovych-dobach

Realizace projektu spočívá především v instalaci senzorů na řešené komunikační síti města, především na Městském okruhu a přilehlých částech vybraných radiálních komunikací. Projekt je zacílen na zlepšení informovanosti řidičů projíždějících po vybraných radiálách a nabízí jim důležité informace, které mohou přispět k jejich rozhodnutí, jakou trasu pro průjezd řešenou oblastí města využijí.

Funkce

  • Poskytování informací o dojezdových dobách
  • Rozšíření instalace telematických systémů i do zatím nepokrytých, příp. méně pokrytých částí komunikačního skeletu města

Přínos

  • Zlepšení dostupnosti informací o dojezdových dobách, resp. o dopravní situaci na sledovaných dopravních úsecích městského okruhu a přilehlých úsecích vybraných radiál
  • Instalace a zprovoznění nového systému dojezdových dob primárně určených pro alternativní „směrování“ a „navádění“ vozidel na vybrané dopravní síti
  • Zefektivnění sběru, zpracování, ukládání a poskytování projektem řešených dopravních a cestovních informací a přispění ke zvýšení přesnosti a spolehlivosti telematických systémů a ke zvýšení rozsahu a objemu poskytovaných agregovaných dat a informací

 

Rozsah

Předpoklad instalace cca 39 lokalit s ZPI (zařízení pro provozní informace) – 24 lokalit ve směru do centra a 15 lokalit ve směru z centra

Lokalita

Městský okruh hl. m. Prahy a jeho přilehlé radiály

Tým

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 

Magistrát hl. m. Prahy

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?