Snížení energetické náročnosti Strahovském a Zlíchovském tunelu

Chytré budovy a energie

image-snizeni-energeticke-narocnosti-strahovskem-a-zlichovskem-tunelu

Projekt je zaměřen na úspory energetické náročnosti ve Strahovském a Zlíchovském tunelu. Úspor bude dosaženo výměnou stávajícího osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy řízení osvětlení. Součástí dodávky systému osvětlení bude i demontáž původních a dodávka nových nosných a úložných konstrukcí pro kabely.

Funkce

Snižování energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu městské veřejné a silniční dopravy.

Přínos

Náklady na provozování osvětlení tunelových staveb, zejména jejich nájezdové části, tvoří jednu z největších finančních položek provozování silničních tunelů. Toto osvětlení je nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, a proto úspor těchto přímých nákladů nemůžeme dosáhnout snížením intenzity osvětlení, ale použitím svítidel a světelných zdrojů s vyšší účinností přeměny elektrické energie na světelnou, v případě nájezdového osvětlení k tomu přistupují i úspory vytvořené dokonalejším řízením intenzity osvětlení.

Realizace

Leden 2018 až leden 2020

Tým

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 

Magistrát hl. m. Prahy

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?