image-smart-prague-wi-fi

Wi-Fi spoty pro Zoo Praha, Botanickou zahradu a Petřínský park jsou od června 2018 nainstalovány a v provozu. Vzhledem k terénnímu profilu, zastavěnosti a vegetaci je připojení garantováno v nejvíc exponovaných místech – zejména v okolí restaurací, hlavních expozic a vstupů, respektive v okolí lanové dráhy. Nad vrstvou infrastruktury je nasazeno integrované řešení captive portal pro všechny tři lokality. Díky tomuto řešení je možné upozorňovat návštěvníky na jednotlivé aktivity v rámci lokality i distribuovat obecná marketingová sdělení. Další funkcí řešení je monitoring a user management připojených uživatelů, včetně následného reportingu.

 

TÝM

Operátor ICT, a. s. – manažer projektu

Zoo Praha

Botanická zahrada Praha

Trade Centre Praha

Magistrát hl. města Prahy

Správci dotčených parků

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?