image-smart-prague-wi-fi

Wi-Fi spoty pro Zoo Praha, Botanickou zahradu a Petřínský park

Pro návštěvníky zoologické i botanické zahrady v Praze–Troji je plánováno kvalitní připojení k Wi-Fi síti. Vzhledem k terénnímu profilu, zastavěnosti a vegetaci by mělo být připojení garantováno v nejvíc exponovaných místech – zejména v okolí restaurací, hlavních expozic a vstupů. Díky lokální síti bude například možné upozorňovat návštěvníky na jednotlivé aktivity, jako je třeba krmení zvířat v konkrétním pavilonu.

V současné době pracujeme na připojení Wi-Fi spotů také pro park na Petříně, který navštěvují v sezóně zejména zahraniční turisté. Připojení k Wi-Fi síti bude k dispozici v rozsáhlé části parku.

REALIZACE

Spuštění plánujeme v první polovině roku 2018.

 

Další vytipované lokality pro Wi-Fi hotspoty

Mezi další uvažované lokality v současné době patří pražská náplavka (Rašínovo nábřeží), park Stromovka a Letná. Realizace je s ohledem na specifika těchto lokalit náročnější. Obtížnost spočívá v nutnosti zajištění souladu s legislativními normami, stavebními úpravami a předpisy specifickými pro tyto oblasti. Probíhá příprava studie realizovatelnosti, jejíž výstupy citlivě posoudí MHMP dle očekávaných přínosů pro občany, správce i nájemce a s ohledem na nákladovost projektu.

REALIZACE

V případě schválení realizace předpokládáme, že by Wi-Fi připojení v těchto dalších lokalitách mohlo být k dispozici od poloviny roku 2018.

 

TÝM

Operátor ICT, a. s. – manažer projektu

Zoo Praha

Botanická zahrada Praha

Trade Centre Praha

Magistrát hl. města Prahy

Správci dotčených parků

Stav projektu

připravujeme projekt

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?