Smart Prague Center, prostor pro inovace SPACE

Lidé a městské prostředí

image-smart-prague-center-prostor-pro-inovace-space

Centrum bude sloužit k rozvíjení a podpoře udržitelnosti v rámci koncepce Smart Prague do roku 2030. Má dva hlavní cíle, jedním je Inkubátor Smart Prague projektů a druhým je vytvoření showroomu SPACE. Vznikne tak jedinečný prostor, kde budou plánovány projekty pro hl. m. Prahu z oblasti Smart Cities, a zároveň unikátní prezentační prostředí a expozice technologií Smart Prague. Centrum poskytne zázemí pro tým realizující služby inovačního managementu v oblasti Smart Cities a showroom prostor pro inovace a setkání všech důležitých stakeholderů v oblasti Smart City a široké veřejnosti. Vytvoří se tak místo, které bude významně podporovat soběstačnost města i jeho obyvatel a zároveň bude reprezentovat koncept Smart Prague návštěvníkům i partnerům.

 

Přínos

  • Vznik zázemí pro realizaci projektů Smart Prague
  • Rozvoj koncepce Smart Prague zaměřený na aktivní práci s neustále přibývajícími novými nápady a podněty
  • Vlastní prostor pro práci s novými náměty
  • Vznik meeting pointu pro příznivce inovativních projektů v oblasti Smart Prague
  • Šíření a zviditelnění značky Smart Prague v oblasti moderních technologií a umělé inteligence

 

Tým

Operátor ICT, a. s. – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy 

 

Stav projektu

Projekt zrušen

Operátor ICT, a. s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?