Preference vozidel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Mobilita budoucnosti

image-preference-vozidel-zdravotnicke-zachranne-sluzby-hl-m-prahy

Testovaná technologie umožňuje vybranému vozidlu vjíždět do křižovatky na signál „volno“ (zelená) při současném signálu „stůj“ (červená) na ostatních vjezdech pro zvýšení bezpečnosti průjezdu. Současně je vyklizena doprava na příjezdovém rameni tak, aby došlo ke zkrácení průjezdu preferovaného vozidla křižovatkou a ke zvýšení plynulosti tohoto průjezdu. 

 

Funkce

  • zvýšení bezpečnosti průjezdu vozidel ZZS 

 

Přínos

  •           ověření funkčnosti systému s ohledem na zvýšení bezpečnosti průjezdu vozidel ZZS 

     

  • sběr a vyhodnocování dat o testované technologii

 

Realizace

Listopad 2017

 

Lokalita

Vybraná křižovatka v Praze 11

 

Tým

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 

Magistrát hl. m. Prahy

 

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?