Pražský inovační maraton

Lidé a městské prostředí

image-prazsky-inovacni-maraton

Pražský inovační maraton s názvem #NAKOPNIPRAHU je soutěž o vynález, popř. návrh na zlepšení, jehož podstatou by mělo být vyřešení jedné z předepsaných výzev za dodržení stanovených pravidel. Soutěže se mohou účastnit týmy o 2 až 5 členech. Cílem tohoto projektu je najít, rozvinout a zrealizovat nápady na projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů​.

Soutěž je inspirována konceptem tzv. hackathonů, kde mají účastníci za úkol během jednoho až dvou dnů vyvinout aplikaci nebo nalézt inovativní řešení určitého problému. Městské inovace ale vyžadují často komplexní a náročná řešení, proto naše akce trvá 4 měsíce. Během nich přihlášené týmy pod vedením mentorů pracují na prototypu svého řešení či služby pro město. 

Ve spolupráci s hl. m. Prahou se podařilo zorganizovat již tři ročníky hackathonu, ze kterého vzešlo množství dobrých nápadů:

Pražský inovační maraton #NAKOPNIPRAHU (2020)

Pražský inovační maraton #NAKOPNIPRAHU vol. II (2021)

Pražský inovační maraton #NAKOPNIPRAHU 2022 (2022)

  • Řadička
  • reKáva
  • Gamifit

 

Podrobnější informace o Pražském inovačním maratonu i vítězných projektech jsou dostupné na webových stránkách projektu: https://www.nakopniprahu.cz/

 

Realizace

2020 - 2022

 

Organizátoři

Hl. m. Praha

Operátor ICT, a.s.

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?