Podtlakový svoz odpadu

Bezodpadové město

image-podtlakovy-svoz-odpadu

Cílem projektu je v pilotní realizaci vytvořit ve vybraném území centrální části hl. města Prahy testovací prostředí podtlakového svozu odpadu. Zavedení tohoto nového způsobu svozu odpadu je založené na principu podtlakového sání, kdy jsou na úrovni ulice umístěny vhozy a pod povrchem komunikace je umístěno svozové potrubí vedoucí do jednotného vyvážecího kontejneru.

Podtlakový svoz odpadu navazuje na již zrealizovaný pilotní projekt „Solárních odpadových nádob“, v rámci kterého bylo v ulici Na Příkopě a na Náměstí Republiky po dobu 6ti měsíců instalováno 25 solárních odpadových nádob. Tento pilotní provoz spočívající v kompresy odpadu se ukázal jako vysoce efektivní a svoz odpadu se díky němu v této lokalitě snížil až o 95 %. Zavedením podtlakového způsobu svozu odpadu se předpokládá naprosté snížení stávající dopravní zátěže, hluku a prašnosti, tak i vlastních nákladů na svoz.

 

Přínos:

  • Naprosté snížení dopravní zátěže, hluku a prašnosti v centrální částí Prahy s vysokou koncentrací pěších
  • Kultivace veřejného prostoru města
  • Hospodárné nakládání s energiemi
  • Zpětné využití přečištěného odpadního vzduchu pro provětrávání prostorů stávající kolektorové sítě

 

Tým:

Operátora OICT

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 

Stav projektu

Příprava projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?