Osvětlení areálu VŠCHT

Lidé a městské prostředí

image-osvetleni-arealu-vscht

Pod pojmem chytré osvětlení se skrývá rozhodně více než pouhá náhrada konvenčních zdrojů (sodíkových, halogenidových) moderními LED zdroji. Inteligentní veřejné osvětlení Siemens v sobě integruje řadu vzájemně komunikujících prvků. Centrální jednotkou je zapínací místo - rozvaděč s řídicím systémem. Rozvaděč slouží k ovládání veřejného osvětlení a je vybaven diagnostikou pro rozpoznání jakékoliv poruchy rozvaděče nebo osvětlovacích těles. Komunikace probíhá dálkově po silové lince, optické síti, Wi-Fi nebo pomocí mobilní 3G sítě v rámci zabezpečeného APN připojení. Dálkově lze rozvaděč diagnostikovat, ovládat i nastavovat parametry.

Kvalitní osvětlovací tělesa z tlakově litého hliníku s vysoce efektivní LED technologií a volitelnou optikou zabezpečují optimální osvit komunikací a parkových ploch při výrazné úspoře elektrické energie.

V rámci areálu VŠCHT proběhla komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení zahrnující instalaci inteligentních rozvaděčů s řídicím systémem, osazení LED svítidel, instalaci nových stožárů a výměnu napájecí kabeláže. 

Přínos

  • EPC projekt na 10 let – náklady spláceny z uspořených peněz
  • Snížení energetické náročnosti soustavy věřejného osvětlení o 60%
  • Kontinuální provozní a energetický on-line monitoring soustavy VO
  • Životnost více jak 20 let
  • Zvýšení bezpečnosti v rámci areálu

Realizátor

Siemens, s.r.o.

Investor

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Správa účelových zařízení

Termín

Červen – Listopad 2014

Stav

Realizace dokončena

Odkaz 

Siemens: Osvětlení

 

Stav projektu

Hotovo

Siemens Česká republika

Máte nápad jak zlepšit Prahu?