Nové technologie ve veřejném prostoru

Lidé a městské prostředí

image-nove-technologie-ve-verejnem-prostoru

Cílem projektu je vytvoření platformy pro rychlejší, komfortnější a detailnější správu a zvýšení uživatelského komfortu, jednoho z nejoblíbenějších veřejných prostranství pražské „Náplavky“ a to ve standardu Smart City. 

Na území Prahy se podařilo vytvořit a dále formovat neobyčejný prostor, který je využíván nejen jako turistické místo, ale také jako místo pro různá kulturní setkání, akce, diskuse, vystoupení, trhy, prostor pro odpočinek, či prostor pro snadnější dopravu pro pěší a cyklisty s výhodami obytné zóny. To vše s neobyčejným výhledem.

Nové technologie by měly v postupných částech přinést větší komfort pro návštěvníky a uživatele tohoto prostoru, stejně tak snadnější správu a hospodaření pro správce a také zvyšovat bezpečnost celého prostoru. Jelikož má v následujících měsících probíhat přestavba Rašínova nábřeží s modernizací veřejného osvětlení (VO), tak je navrhováno řešení instalace i těchto nových technologií začít v průběhu této přestavby.

Komfort a informovanost uživatelů spočívá v zavedení technologických prvků, které umožní uživateli interakci s aktivitami provozovanými na náplavce včetně přesahů do podpoření turistické atraktivity.

Podporou správy a údržby prostoru je zamýšleno zavést systém monitoringu dopravy a pohybu uživatelů, automatizovanou a vzdálenou kontrolu funkčních prvků infrastruktury, sledování spotřeby energií a potřeby zásobování.

Průběžný monitoring spočívá ve vytvoření senzorické sítě, která bude měřit a vyhodnocovat děje v oblasti environmentálních, sociálních, provozních a bezpečnostních jevů. 

 

Služba je primárně určena pro:

  • turisty, občany a jiné návštěvníky Náplavky
  • provozovatele náplavky TCP 
  • Městskou policii

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu 
Magistrát hl. města Prahy
Trade Centre Praha, a.s.
Městská policie

Stav projektu

Připravujeme studii proveditelnosti

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?