Nové technologie ve veřejném prostoru

Lidé a městské prostředí

image-nove-technologie-ve-verejnem-prostoru

Cílem projektu je vytvoření platformy pro rychlejší, komfortnější a detailnější správu a zvýšení uživatelského komfortu jednoho z nejoblíbenějších veřejných prostranství, pražské „Náplavky“, a to ve standardu Smart City.

Na území Prahy se podařilo vytvořit a dále formovat neobyčejný prostor, který je využíván nejen jako turistické místo, ale také jako místo pro různá kulturní setkání, akce, diskuse, vystoupení, trhy, prostor pro odpočinek, či prostor pro snadnější dopravu pro pěší a cyklisty s výhodami obytné zóny. To vše s neobyčejným výhledem.

Nové technologie by měly v postupných částech přinést větší komfort a bezpečnost pro návštěvníky a uživatele tohoto prostoru a snadnější hospodaření pro jeho správce. Jelikož má v následujících měsících probíhat přestavba Rašínova nábřeží s modernizací veřejného osvětlení, je navrhováno začít instalaci nových technologií v průběhu této přestavby.

Komfort a informovanost uživatelů spočívá v zavedení technologických prvků, které jim umožní interakci s aktivitami provozovanými na náplavce včetně přesahů do podpoření turistické atraktivity.

Podporou správy a údržby prostoru je zamýšleno zavést systém monitoringu dopravy a pohybu uživatelů, automatizovanou a vzdálenou kontrolu funkčních prvků infrastruktury, sledování spotřeby energií a potřeby zásobování.

Průběžný monitoring spočívá ve vytvoření senzorické sítě, která bude měřit a vyhodnocovat jevy v oblastech životního prostředí, sociální, provozní a bezpečnostní.

Přesah do oblasti odpadového hospodářství by měl být zajištěn výběrem vhodné inovativní technologie vedoucí k redukci odpadu vznikajícícho v oblasti náplavky (např. automatický sběr zálohovaných obalů - nápojové kelímky, kompostování odpadu aj.)

 

Služba je primárně určena pro:

  • turisty, občany a jiné návštěvníky Náplavky
  • provozovatele náplavky TCP 
  • Městskou policii

 

Tým

Trade Centre Praha, a.s.  - realizátor projektu 

Magistrát hl. města Prahy 

Městská policie 

 

 

 

 

Stav projektu

Příprava projektu

Trade Centre Praha, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?