Monitorování parkovací situace a zajištění datových analýz na území městské části Praha 5

Mobilita budoucnosti

image-monitorovani-parkovaci-situace-a-zajisteni-datovych-analyz-na-uzemi-mestske-casti-praha-5

Pilotní projekt inovativním způsobem reaguje na parkovací situaci v městské části Praha 5. K predikci volných míst využívá velká data z telekomunikační sítě. Občané a návštěvníci tak získají informace o obsazenosti jednotlivých parkovacích stání na webovém portálu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

"Projekt reaguje inovativním způsobem na parkovací situaci v městské části. Navrhhované řešení měří a analyzuje obsazenost jednotlivých parkovacích stání a je založeno na unikátní technologii zpracování informací z telekomunikační sítě. Pro monitorování obsazenosti jednotlivých lokalit tedy nebude nutné instalovat jakákoli zařízení do vozovky. Občané a návštěvníci získají informace o obsazení jednotlivých parkovacích stání na webovém portálu, nebo prostřednictvím mobilní aplikace," řekl zástupce městské části Praha 5.

 

Funkce

·       Kontinuální analýza o vytíženosti parkovací kapacity pro účely rozvoje a plánování zavádění zón placeného stání formou statistického portálu

 

Přínos

·       Monitorování obsazenosti jednotlivých lokal

·       Pilotní projekt, který bude v případě pozitivních dat provázán s dalšími aktivitami k navádění na volná parkovací místa

Stav projektu

Příprava projektu

Městská část Praha 5

Máte nápad jak zlepšit Prahu?