Modernizace Kongresového centra Praha metodou EPC

Chytré budovy a energie

image-modernizace-kongresoveho-centra-praha-metodou-epc

Projekt měl za cíl snížit náklady na plyn, elektrickou energii a vodu v budově Kongresového centra Praha a v přilehlých objektech Hotel Inn Business Centrum Vyšehrad. Dodavatel v rámci projektu garantuje dosažení úspor postačujících ke splacení vložené investice za dobu trvání kontraktu formou EPC.

Funkce

V rámci projektu byla mimo jiné implementována tato opatření:

 • Rekonstrukce centrální teplovodní kotelny spojená s instalací nových kondenzačních kotlů
 • Instalace kogenerační jednotky o el. výkonu 500 kW
 • Rekonstrukce zdroje chladu zahrnující přidání jednoho moderního vysoce účinného chladicího stroje o chladicím výkonu cca 932 kW, který umožní mnohem účinnější provoz zdroje chladu v období s nižší potřebou chladu  
 • Komplexní rekonstrukce systému zpětného získání tepla umožňujícího volné chlazení (freecooling) v zimním a přechodném období
 • Výměna vybraných oběhových čerpadel na topném systému a na systému chlazení za nová energeticky úsporná čerpadla s frekvenční regulací a dovybavení vybraných čerpadel frekvenčními regulátory otáček. Úsporná opatření na vnitřním osvětlení budov
 • Regulace dodávky tepla (chladu) do vybraných sekcí indukčních jednotek
 • Úprava na vybraných jednotkách VTK a v rozvodech vzduchu spočívající v osazení uzavíracích VZT klapek pro vybrané prostory s přerušovaným provozem, vybavení vybraných VZT jednotek nízkotlaké klimatizace frekvenční regulací ventilátorů a čidly pro měření koncentrace CO2
 • Náhrada vybraných světelných zdrojů s vysokým stupněm využití za nové energeticky úsporné zdroje s výrazně nižším instalovaným příkonem
 • Komplexní obnova stávajícího nadřazeného řídicího systému včetně nových vizualizací technologických procesů

Přínos

 • Zaručená úspora energie a nákladů díky metodě EPC

 • Optimalizace spotřeby energií

 • Vyšší efektivita provozu objektů

 • Vyšší uživatelský komfort (tepelná pohoda, čerstvý vzduch, příjemné osvětlení)

 • Zvýšení energetické bezpečnosti a nezávislosti

Realizace

2015 – 2016

Lokalita

Kongresové centrum Praha, a. s.

Tým

Enesa, a. s.

Kongresové centrum Praha, a. s.

Stav

Modernizace dokončena – 10leté garantované období

 

Stav projektu

Hotovo

Enesa, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?