LCD monitory v tramvajích

Mobilita budoucnosti

image-lcd-monitory-v-tramvajich

V rámci projektu dojde k osazení 7 tramvají monitory, které budou zobrazovat detailní informace DPP např. o výlukách, akcích apod. Navíc by měly mít tyto LCD monitory funkci Bluetooth, která zajistí po spárování s chytrým telefonem automatickou hlasovou navigaci nevidomého nebo slabozrakého cestujícího. Zařízení je nyní instalováno na jednom voze typu 15T (ev. č. 9207, vypravován vozovnou Pankrác na linky 3, 7, 11, 14, 16 a 17). Zkušební provoz byl vyhodnocen jako pozitivní, zejména u Sdružení osob nevidomých a slabozrakých. Tento zkušební provoz s funkcí pro nevidomé by měl teprve probíhat na těchto sedmi tramvajích po dohodě se Sdružením osob nevidomých a slabozrakých. V roce 2017 by tímto informačním systémem měla být osazena 1 tramvaj v rámci její kompletní rekonstrukce, v roce 2018 další 3 tramvaje a v roce 2019 zbylé tramvaje stejného typu KT8D5.RN2P.

Přínos

  • Zvýšení komfortu pro cestující
  • Vyšší informovanost cestujících pro slabozraké a nevidomé cestující

Realizátor

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Komentář

V nejbližší době proběhnou jednání s dodavatelem zařízení o rozšíření systému na další vozy.

Stav projektu

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Máte nápad jak zlepšit Prahu?