Inteligentní zastávkový informační označník

Mobilita budoucnosti

image-inteligentni-zastavkovy-informacni-oznacnik

Inteligentní zastávkový informační označník, ve zkratce ZIS je postavený na platformě elektronického papíru e-ink. ZIS je dále vybaven potřebnými prvky pro komunikaci s infrastrukturou a jako všechna vozidla DPP umožňuje hlasové informování pro snazší orientaci nevidomých v MHD. V řídicím systému má dispečer také možnost zadat informace o aktuálních změnách v provozu, které se zobrazí v horní části zastávkového sloupku. Umisťování takovýchto infopanelů plně koresponduje s dlouhodobou strategií DPP (2019 – 2024) a i se Strategickým plánem HMP (2014 – 2020), který ve strategických cílech veřejné dopravy uvádí lepší informovanost cestujících (např. aktuální informace o provozu a jeho změnách), zatraktivnění informačních a odbavovacích systémů a propojení jízdních řádů mezi hlavní priority.  

Ve vybraných devíti stanicích metra (Dejvická, Anděl, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky, Florenc B, Vysočanská, I. P. Pavlova, Florenc C a Letňany) postupují přípravné práce pro kabelové rozvody.  

 

Přínosy 

  • Nové funkce městského mobiliáře 
  • Efektivní a vzdálená správa, ovládání a nastavení parametrů  

 

Realizátor 

Dopravní podnik hlavního města Prahy 

 

Stav projektu

Implementace projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?