Inteligentní řízení svozu odpadu

Bezodpadové město

image-inteligentni-rizeni-svozu-odpadu

Svozové trasy odpadových nádob budou optimalizovány pomocí speciální aplikace na jejich inteligentní plánování. Umožní to senzory umístěné přímo ve velkoobjemových kontejnerech propojené online s aplikací.

Funkce

  • Optimální svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů. Primárně podzemních.

Přínos

  • Snížení nákladů na svoz odpadu
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Zvýšení komfortu na silnicích
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

Projekt

Během půlročního pilotního provozu půjde o 60 – 80 čidel instalovaných do kontejnerů na odpad (např. sklo, plasty a jiné typy tříděného odpadu). Po skončení pilotu se vyhodnotí reálné přínosy technologie a bude rozhodnuto o dalším rozšíření či úpravách.

Rozsah

60 – 80 sběrných míst

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu
Magistrát hl. m. Prahy
Vybraná svozová společnost

Stav projektu

Probíhá výběrové řízení dodavatele

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?