Inteligentní analýza dopravy

Mobilita budoucnosti

image-inteligentni-analyza-dopravy

Cílem projektu je vyřešit otázku získávání statistických dopravních dat o dopravních prostředcích pražského provozu kvalitním nástrojem, který bude umět co nejvíce komplexně zjišťovat důležitá dopravní data, a zajistí tak podporu pro zodpovědné rozhodování v dopravních otázkách. Nástroj musí splňovat základní kritérium pro úspěch, a to být spolehlivý. Je potřeba sledovat dopravní data 24 hodin 7 dní v týdnu v reálném čase pro zajištění objektivního a kvalitního obrazu pražské dopravy. Řešením, jak se poprat s tímto problémem, je vytvořit takový nástroj, který bude odpovídat potřebám Prahy a bude vytvořen na míru uživatelům, kteří s dopravními daty nejvíce pracují. 

Přínosy projektu:

Nástroj získá dopravní data pro zajištění kvalitního rozhodování při:

  • úpravách dopravní infrastruktury,
  • územním plánování,
  • modelování dopravy, 
  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu,
  • krizovém řízení, 
  • sledování vývoje dopravy i systematické přípravy dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města Prahy,
  • snižování emisní zátěže z dopravy,
  • pro porovnání stavu před a po úpravě v dopravě.

 

Realizace: 2021–2023

 

Tým: 

Operátor ICT

Magistrát hl. m. Prahy

Městská část Praha 11

Městská část Praha 6

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

České vysoké učení technické v Praze

Technická správy komunikací hl. m. Prahy

 

Stav projektu

Příprava projektu

Operátor ICT a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?