Energetický systém budov

Chytré budovy a energie

image-energeticky-system-budov

Projekt vytvoří systém hodnocení budov ve vlastnictví města, který umožní kvalifikované rozhodování o směřování investic do energetických opatření a inovací v těchto budovách. Během analytické fáze se shromáždí dostupné a nezbytné informace, definuje metodika jejich zpracování a hodnocení podle expertně stanovených kritérií. Následně vznikne finanční model, který bude sloužit jako podklad a doporučení vhodných investic v konkrétních objektech. Data pak budou převedena do informačního systému se zajištěním automatizovaného přísunu aktuálních dat o budovách a jejich provozu.

Během roku 2017 bude připravena zadávací dokumentace a proběhnou nezbytné přípravné kroky, v roce 2018 dojde k implementaci a v průběhu celého roku 2019 bude systém testován v reálném provozu. Počátkem roku 2020 se testovací období vyhodnotí a rozhodne se o rozšíření systému hodnocení na všechny budovy ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Přínos

  • Úspory za energie
  • Snížení provozních nákladů
  • Zvýšení komfortu uživatelů a návštěvníků budov
  • Zajištění snadno dostupného komplexní přehledu o hospodaření a stavu budov jako nástroje pro správu i rozhodování vlastníka či správce
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejných budov 

Realizace

Leden 2019 – leden 2020

Rozsah

Zhruba 1.500 komplexů budov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy 

 

 

 

Stav projektu

Řešíme zajištění a propojení dat z jednotlivých subjektů

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?