Energetický management v budovách města

Chytré budovy a energie

image-energeticky-management-v-budovach-mesta

Navrhneme pro Prahu efektivní systém hospodaření postavený na základních principech energetického managementu, který bude rozšířený o inovativní postupy, jak konkrétní úsporná opatření realizovat. Výsledkem bude podstatné snížení spotřeby energie a vody v budovách města.

Projekt bude probíhat v několika fázích. Nejdřív se na vybraném vzorku budov přezkoumá stávající spotřeba energie a vody. V další fázi identifikujeme možnosti zefektivnění spotřeby a navrhneme metodické postupy pro jejich realizaci. S metodikami budou seznámeni odpovědní zaměstnanci města. Nadefinuje se tedy optimální postup, jak projekty tohoto typu realizovat. 

Přínos

  • Efektivnější provoz a správa budov hl. m. Prahy
  • Optimalizace spotřeby energií a vody
  • Rozvoj energetického hospodářství jako celku
  • Úspora nákladů

Realizace

Magistrát hl. m Prahy 

Tým      

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy – uživatel projektu

Stav projektu

Schváleno k realizaci

Máte nápad jak zlepšit Prahu?