Energetické úspory s využitím metody EPC

Chytré budovy a energie

image-energeticke-uspory-s-vyuzitim-metody-epc-1

Ústav pro péči o matku a dítě prováděl ve smyslu schválení ministerstvem zdravotnictví modernizaci otopného systému metodou EPC. V rámci akce byla realizována přestavba kotlů v kotelně z parních na teplovodní, instalovány teplovodní rozvody do nově vybudovaných předávacích stanic jednotlivých budov A, B, C, D a administrativní budovy. Byla instalována nová desková otopná tělesa s termostatickými ventily a hlavicemi. Celý systém je řízen regulací Siemens Desigo PX a je monitorován na dispečerském pracovišti. V památkově chráněném objektu bylo v rámci energeticky úsporného projektu vyměněno téměř 1000 oken.

Přínos

  • Realizace úsporných opatření bez velkých počátečních investic
  • Zaručená úspora díky metodě EPC ( splácení z ušetřených peněz)
  • Úspora nákladů
  • Optimalizace spotřeby energií
  • Vyšší efektivita provozu objektů

Realizátor

Siemens, s.r.o.

Investor

Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4 – Podolí

Termín zahájení

2004

Stav

Rekonstrukce dokončena, Projekt se v současné době nachází v 15 letém garantovaném období

Odkaz 

Siemens: Komplexní řízení budov

 

Stav projektu

Hotovo

Siemens Česká republika

Máte nápad jak zlepšit Prahu?