Energetická opatření v DPP

Chytré budovy a energie

image-energeticka-opatreni-v-dpp

Energetické audity doporučily k realizaci úsporná opatření ve spotřebě energií a rozdělily budovy na skupiny podle předpokládané návratnosti. V současnosti jsou detailně rozpracována opatření s návratností do 3 let a některá se již připravují k realizaci. Detailní rozpracování opatření s návratností do 10 let se v současné době připravuje. Současně připravujeme projekt na online měření energií. Tento nástroj pro predikci spotřeby energií bude řešit přesnější zautomatizované sledování plánované spotřeby. Za použití nové moderní technologie bude otevřený s možností variabilního přidávání a odebírání měřících bodů. Zároveň nebude omezen počet potenciálních uživatelů. V konečném řešení nemusí být používán jen pro monitoring spotřeby energií, ale bude možno jej použít univerzálně.

Přínos

 • Instalace tepelného čerpadla pro přípravu TV haly vozovny Motol a Pankrác
 • Instalace tepelných čerpadel pro přípravu TV v místech spotřeby v garáži Řepy
 • Změna přípravy TV pro administrativní budovu garáže Kačerov
 • Opatření v budově Orionka (snížení temperační teploty o 5 st. C, snížení průtoku mimo otopnou sezonu)
 • Instalace vodoměrů pro měření odparu chladicích věží s efektem na snížení stočného
 • Vylepšení predikce spotřeby energií a s tím spojené lepší dodržování smluvních hodnot diagramů spotřeby
 • Lepší představa o propojenosti energetických soustav a z toho plynoucích synergických efektů
 • Rychlé detekování úniků a havárií
 • Omezení plýtvání energií (přetápění, přesvětlení prostor)
 • Možnost řízení spotřeby energií s ohledem na čtvrthodinová maxima výkonu případně měsíční maxima sjednaného výkonu. V případě Dopravního podniku je však možnost tohoto řízení spotřeby velmi omezená.
 •          Umožnění lepšího vyhledávání úsporných opatření ve spotřebě všech druhů energií

Realizátor

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Stav projektu

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Máte nápad jak zlepšit Prahu?