Elektromobily jako služební auta DPP

Mobilita budoucnosti

image-elektromobily-jako-sluzebni-auta-dpp

Dopravní podnik hl. m. Prahy obměňuje svůj běžný vozový park referentských vozidel za elektromobily. V souladu se schválenou koncepcí je projekt obměny vozového parku referentských vozidel etapizován. 

První etapou bylo pronajmout 10 osobních elektromobilů na dobu 3 let s ohraničeným ročním nájezdem 15 tisíc kilometrů na jeden elektromobil. První etapa byla naplněna v prosinci 2017, kdy DPP převzal zmíněných 6 elektromobilů do užívání. Nabíjení elektromobilů probíhá v areálech DPP, kde jsou k tomuto účelu zabezpečená a určená místa k dobíjení. 3 elektromobily byly přiděleny do ústřední budovy ve Vysočanech, 3 kusy do areálu v Hostivaři, 3 kusy do Depa Kačerov a 1 elektromobil byl umístěn do Vršovic. Pro DPP jsou výhodou nižší provozní náklady u pořizovaných elektromobilů dosahující 40 až 70 haléřů na 1 kilometr, včetně toho, že odpadají některé servisní úkony, jako jsou výměny motorového oleje, vzduchových a palivových filtrů atd., v porovnání s konvenčními vozidly na fosilní paliva. Systém objednávání a půjčování vozů zaměstnancům je nastaven elektronicky. V souladu s vykrytím požadavku je zabezpečeno efektivní dobíjení elektromobilů tak, aby bylo jasné, kdy je který elektromobil dobitý, nebo jak je třeba jej upřednostnit v dobíjení, aby nenastala situace, že některý elektromobil nebude v požadovaný čas dobitý. V obměně zbylých služebních aut DPP pokračuje postupně. Počty obměňovaných vozů za elektromobily jsou v přímé úměře za vozy, které má DPP pořízené na operativní leasing. V polovině roku 2019 DPP obdržel 10 nových dodávkových pětimístných elektromobilů kategorie M1.Všech deset elektromobilů je opatřeno samolepkou „Jezdím s podporou a logy MŽP, SFŽP a projektu EKOMOB“. Fixní částka dotace na 1 vozidlo činilo 250 tis. Kč. Na začátku roku 2020 byly pořízeny do majetku DPP další 3 osobní elektromobily. Tyto elektromobily nahradily elektromobily, které byly pronajaty a byly vraceny v prosinci 2020. Elektromobily v majetku DPP najely od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020 celkem 106.165 km. Dosavadní provoz elektromobilů vykazuje menší závadovost, než je tomu u vozidel na fosilní paliva. V případě poruchy ve vysokonapěťové části, je oprava velmi náročná i pro specializovaný servis. V současné době jsou všechny elektromobily v záruce, z tohoto důvodu není zatím řešena ekonomika oprav. 

 

Přínos 

  • Příspěvek ke zlepšení životního prostředí ve městě
  • Posílení vnímání DPP jako ekologického dopravce 
  • Nižší provozní náklady u elektromobilů v porovnání s vozy na fosilní paliva 
  • Důraz na ekologii provozu, nulová produkce lokálních emisí 

 

Realizátor 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Máte nápad jak zlepšit Prahu?