Ekologický systém využití odpadních vod

Bezodpadové město

image-ekologicky-system-vyuziti-odpadnich-vod

Každoročně se v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově v Praze odstraní z odpadní vody okolo 75 000 tun čistírenských kalů. Tyto kaly se běžně likvidují buď skládkováním, nebo se pálí. Realizovaný projekt zavádí technologické opatření, které tuto organickou odpadní látku upraví pro zpětné použití v zemědělství. Zvláště v době, kdy každoročně zmizí tisíce tun ornice z našich polí kvůli erozi, se touto realizací pomůže k ochraně půdy ve Středočeském i Ústeckém kraji. Při tomto procesu je navíc vyráběn bioplyn, díky kterému se vyrábí elektrická energie a vytápějí se budovy ÚČOV.

Funkce

 • Přeměna odpadní látky v organické hnojivo
 • Výroba elektrické energie
 • Výroba tepla pro provoz Ústřední čistírny odpadních vod 

Přínos

 • Obohacení ornice o organickou hmotu, základní živiny a stopové prvky
 • Zlepšení fyzikálních, chemických i biologických vlastností půdy obohacené o upravené kaly
 • Zvýšení úrodnosti obohacené půdy
 • Snížení potřeby umělých hnojiv na ošetřených polích
 • Zvýšení schopnosti zadržování vody v polích díky vyššímu procentu organické hmoty
 • Významné snížení potřeby nákupu elektrické a tepelné energie pro areál ÚČOV

    

Lokalita

Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově 

Tým

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Zemědělské podniky na území hl. m. Prahy, Středočeského a Ústeckého kraje

Stav projektu

Realizace zahájena

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?