Dobíjecí infrastruktura pro elektromobily

Mobilita budoucnosti

image-dobijeci-infrastruktura-pro-elektromobily

Díky projektu se navýší počet lokalit a nabíjecích stanic na území Prahy, což podpoří rozvoj elektromobility jako moderní a ekologické formy cestování a přispěje ke snížení množství emisí produkovaných běžnými automobily. Počet elektromobilů nově zaregistrovaných v Praze roste. Vzniklá síť nabíjecích stanic proto bude k dispozici veřejnosti i třetím stranám pro podporu vhodných komerčních projektů. Běžné nabíjecí stanice budou na parkovištích P+R a rychlé nabíjecí stanice v blízkosti veřejností často navštěvovaných lokalit na celém území hlavního města Prahy.

 

Přínos

  • Zvýšení zájmu o elektromobilitu a používání elektromobilů
  • Úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích
  • Zvýšení komfortu pro uživatele elektromobilů
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci elektromobility ve městě 

 

Realizace             

2018 - 2020

 

Tým                     

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PRE Distribuce, a.s.

 

 Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Implementace projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?