Dobíjecí infrastruktura pro elektromobily

Mobilita budoucnosti

image-dobijeci-infrastruktura-pro-elektromobily

 

Cílem projektu je navýšení počtu lokalit s dobíjecími stanicemi pro elektrické vozidla (EV) na území hl.m. Prahy. Aktuálně je v České republice registrováno téměř 4000 EV, z nich je cca 2300 EV provozována právě na území hlavního města. Vybudování kvalitní dobíjecí infrastruktury je klíčové pro rozvoj elektromobility a uspokojení rostoucí poptávky po dobíjení. Dobíjecí stanice budou umístěny primárně na parkovištích P+R a v blízkosti veřejností často navštěvovaných lokalit.  Takto vznikající síť stanic bude v dohledné budoucnosti přes městskou aplikaci LITACKA zabezpečovat službu veřejného dobíjení pro občany. 

  

Výhody 

  • Uspokojení poptávky po dobíjení díky zvýšenému zájmu o elektromobilitu a používání elektromobilů 
  • Úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a snížení hluku 
  • Zvýšení komfortu pro uživatele elektromobilů 
  • Sběr dat pro strategický rozvoj a optimalizaci elektromobility ve městě  

  

Realizace              

2018–2023 

  

Partneři 

Operátor ICT, a.s. (OICT) – manažer projektu 

PRE Distribuce, a.s. (PREDi) 

Technologie hl. m. Prahy, a.s. (THMP) 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) 

 

 

 Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Implementace projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?