Datová platforma

Datová oblast

image-datova-platforma

Základním stavebním kamenem konceptu Smart Cities jsou data jako obraz života ve městě. Vznik, sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat hrají tedy klíčovou roli v efektivním řízení moderního města. Datová platforma zohlední historický i aktuální stav města z pohledu dat a skrze svá rozhraní postupně integruje budoucí datové zdroje (včetně vznikající síti senzorů na chytrých zařízeních typu lavičky, koše, pouliční lampy).

Platforma umožní propojení městských aplikací, dat i práci s velkými objemy dat. A pomůže pracovat i s daty, která dosud měla malé využití kvůli různým technickým nebo právním omezením.

Jedním z cílů datové platformy je otevřenost infrastruktury, která bude poskytovat předem definovaná veřejná data a umožní je volně kombinovat tak, aby město získávalo přínos v ekonomické, strategické a koncepční oblasti.

Funkce

  • Sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat

Přínos

  • Efektivní řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města
  • Zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků
  • Úspora nákladů v různých oblastech provozu města
  • Práce s daty pro optimalizaci veřejného prostoru

Projekt

Datová platforma bude připravena ke spuštění a integraci prvních balíků dat koncem letošního roku. Následně se do ní budou napojovat další zdroje dat o provozu města.

Realizace

3. - 4. čtvrtletí 2017

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu
Magistrát hl. m. Prahy
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 

 

Stav projektu

Veřejná zakázka

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?