Datová integrace P+R parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Mobilita budoucnosti

image-datova-integrace-p-r-parkovist-ve-spadove-oblasti-prahy

Cílem projektu je snížit dopravní zátěž na území hlavního města Prahy prostřednictvím zefektivnění parkování osobních automobilů na P+R parkovištích za hranicemi města. Projekt je zacílen na cestující, kteří využívají při své cestě do hlavního města prostředky veřejné dopravy. K dosažení vyšší efektivity využití parkovacích míst na parkovištích typu P+R za hranicemi Prahy je nezbytně potřebná datová integrace informací o volných parkovacích místech P+R parkovišť. Tato data se budou pomocí datové platformy Golemio v reálném čase přenášet do aplikací, které budou informovat řidiče a cestující (PID Lítačka prostřednictvím Intermodálního plánovače trasy). 

 

Přínosy projektu 

  • snížení počtu aut přijíždějících do Prahy 
  • zefektivnění transportní cesty řidičů a cestujících
  • zlepšení vytíženosti kapacitní veřejné dopravy (především páteřních železničních linek)
  • přispění k plynulosti dopravy a ke snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou    dopravou
  • přispění dalším modulem k integraci dopravy v Pražské metropolitní oblasti
  • snížení opotřebení infrastruktury a s tím spojené druhotné náklady na jejich opravu prostřednictvím   plánovaných cest řidičů na volné parkovací místo
  • eliminace zbytečných cest řidičů k plným parkovištím P+R

 

Realizace

2022

 

Tým

Operátor ICT, a.s.

ROPID

IDSK

ČVUT FD

MHMP

Krajský úřad SČK

Dotčené obce

 

 

 

Stav projektu

Příprava projektu

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?