Datová integrace P+R parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Mobilita budoucnosti

image-datova-integrace-p-r-parkovist-ve-spadove-oblasti-prahy

Cílem projektu je snížit dopravní zátěž na území hlavního města Prahy prostřednictvím zefektivnění parkování osobních automobilů na P+R parkovištích za hranicemi Prahy. Projekt je zacílen na cestující, kteří využívají při své cestě do hlavního města Prahy prostředky veřejné dopravy. K dosažení vyšší efektivity využití parkovacích míst na parkovištích typu P+R za hranicemi Prahy je nezbytně potřebná datová integrace informací o volných parkovacích místech P+R parkovišť. Tyto data se budou v reálném čase přenášet (prostřednictvím datové platformy – Golemio) do aplikací informující řidiče a cestující (PID Lítačka prostřednictvím Intermodálního plánovače trasy). 

 

Přínosy projektu 

 

• snížení počtu aut přijíždějících do Prahy 

• zefektivnění transportní cesty řidičů a cestujících

• zlepšení vytíženosti kapacitní veřejné dopravy (především páteřních železničních linek)

• přispění k plynulosti dopravy a ke snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou    dopravou

• přispění dalším modulem k integraci dopravy v Pražské metropolitní oblasti

• snížení opotřebení infrastruktury a s tím spojené druhotné náklady na jejich opravu prostřednictvím   plánovaných cest řidičů na volné parkovací místo

• eliminace zbytečných cest řidičů k plným parkovištím P+R

 

Realizace

2022

 

Tým

Operátor ICT, a.s.

ROPID

IDSK

ČVUT FD

MHMP

Krajský úřad SČK

Dotčené obce

 

Projekt získal ve SPI v přípravné fázi 53 b. /79 b. Tento údaj je pro grafické znázornění v „SPI teploměru“

 

Stav projektu

Připravujeme projekt

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?