image-city-depo

Konsolidační centrum, resp. City Depo, je překladištěm, do kterého přepravci dovezou své zboží, které je následně vytřízeno a efektivně s ohledem na životní prostředí distribuováno elektromobily do jednotlivých provozoven.  V současné době město eviduje zájem ze zhruba 20 provozoven v Pražské památkové rezervaci, do pilotního projektu pak počítá s minimálně dvojnásobkem.

Cílem je, aby bylo konsolidační centrum právě mimo oblast nejužšího centra, čímž se sníží dopravní zátěž v oblasti. Projekt je určen zejména provozovnám s trvanlivými produkty, jejichž zásilky nevyžadují vysoké náklady na přepravu a úschovu. Dle realizovaného průzkumu je na území Pražské památkové rezervace vhodných provozoven zhruba 1 000.

K rozvozu budou sloužit nízkoenergetické a ekologické elektromobily, které zajistí společnost provozující konsolidační centrum.

 

Konsolidační centrum s sebou také může přinášet řadu služeb, jako je např. dodávka či vyzvednutí zboží v přesném čase, skladování a úschova balíků, osazení cenovkami, rozbalení velkých zásilek a jejich konsolidace do menších, zabezpečení odvozu odpadů či nepotřebného materiálu a další.

 

Přínos:

- ulevit přeplněnému centru

- zlepšit stav ovzduší

 

 

Magistrát hl. m. Prahy

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/praha_planuje_efektivni_a_ekologicke.html

Stav projektu

Studie proveditelnosti

Magistrát hl. města Prahy

Máte nápad jak zlepšit Prahu?