Antikolizní systém pro tramvaje

Mobilita budoucnosti

image-antikolizni-system-pro-tramvaje

Antikolizní systém zabrání možným střetům tramvají s jinými dopravními prostředky v městském provozu. Využije se technologie používaná v automobilovém průmyslu a přizpůsobí se kolejové dopravě. V současné době probíhají jednání o spolupráci s ČVUT.

Jedná se o atypický výzkum pro kolejová vozidla, který není plošně zaveden v žádném z tramvajových systémů na území EU. Testy budou prováděny na tramvaji typu T6A5 v areálu Opravny tramvají v Malešicích. Antikolizní systém by měl zabránit železničním nehodám, tedy v pražské dopravě mezi tramvajemi. Zatím není v městské tramvajové dopravě plošně zaveden. Pokud bude systém funkční, počítá se s dalším testováním v provozu na vybraných tramvajích.

Systém funguje na principu směrových antén a komunikačním přenosu krátkých datových zpráv mezi jednotlivými vozidly. Podle nastavených kritických parametrů pak toto zařízení vyhodnocuje míru rizika srážky tramvaje a varuje řidiče tramvaje. U starších typů tramvají lze toto varování zajistit akustickým signálem a u nových tramvají může tento antikolizní systém zastavit tramvaj bez zásahu řidiče. Zařízení pro účely testování poskytne bezplatně americká firma Protran Technology.

DPP by do budoucna chtěl tento systém rozšířit o podobná zařízení, která se používají v autonomním řízení u aut tak, aby detekoval i ostatní vozidla, případně i chodce. Tramvaj má oproti automobilům velmi odlišné a specifické jízdní a brzdné vlastnosti. DPP také v předepsaných intervalech pravidelně kontroluje a měří tzv. zábrzdné dráhy všech tramvají dle vyhl. Ministerstva dopravy č.173/1995 sb. Dopravní řád drah. Nové tramvaje typu 15T ForCity mají nejúčinnější brzdnou sílu. Například při rychlosti 40km/h na rovné koleji a neobsazené tramvaji cestujícími dokáže zastavit (při použití všech brzdných systémů) na vzdálenost cca 18 m.

 

Přínos

  • Zvýšení bezpečnosti provozu tramvají a okolní dopravy 
  • Snížení škod způsobených dopravními nehodami   

 

 

 

Realizátor

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Stav projektu

Příprava projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Máte nápad jak zlepšit Prahu?