Akční plán Smart Prague 2030


Chytré budovy a energie

GarantKPIINDIKÁTOR2017201820192030 (cíl)
OICTCílRoční spotřeba energie (MWh) ve veřejných budovách v majetku MHMP265 509,825272 051,550273 756,703200 000 GJ/rok
OICTDolňkový indikátorNáklady na energie453 072 677 Kč512 151 965 Kč553 649 412 Kč
OICTCílmnožství ušetření energie226 958,18 GJ/rok227 000,00 GJ/rok227 000,00 GJ/rok300 000 GJ/rok
OICTCílUhlíková stopa veřejných budov131 117,69 t/rok115 213,36 t/rok123 275,70 t/rok63 367 t/rok
OICTDolňkový indikátorEmise CO2 ve veřejných budovách souvisejících se spotřebou energie – energonositel elektřina89 645,79 t/rok71 089,83 t/rok79 946,30 t/rok
OICTDolňkový indikátorEmise CO2 ve veřejných budovách souvisejících se spotřebou energie – energonositel plyn21 776,78 t/rok23 678,55 t/rok19 661,21 t/rok
OICTDolňkový indikátorEmise CO2 ve veřejných budovách souvisejících se spotřebou energie – energonositel tepelná energie19 695,12 t/rok20 444,99 t/rok23 668,19 t/rok
OICTCílVeřejné budovy v majetku HMP evidované v informačním systému - počet budov878487100 %
OICTCílCelkový počet veřejných budov s téměř nulovou spotřebou00030
OICTCílCelkový počet veřejných budov s energetickým monitoringem a s inteligentním řízením na vysoké úrovni automatizace62229500
OICTCílCelkový počet energeticky aktivních veřejných budov0005
OICTCílPočet chytrých měřidel (v procentech pokrytí)1,10 %1,19 %1,58 %15 %
OICTPočet chytrých měřidel (celkem ks)14 62115 85321 215
THMPCílDynamické VO se vzdáleným doheldem a řízením3103103více než 50%
OICTCílPočet energetických mikrosítí na území HMP0005
OICTCílPočet zdrojů elektrické energie instalovaných na území HMP1 2231 2421 4812 000
OICTDoplňkový indikátorMnožství dodané vody do sítě k realizaci na území HMP98 097 594 m397 746 193 m397 190 076 m3