Akční plán Smart Prague 2030


Bezodpadové město

GarantKPIINDIKÁTOR2017201820192030 (cíl)
MHMP, svozové společnostiCílPočet nádob zařazených do dynamicky upravovaných tras0001 600
MHMPCílCelkový počet chytrých odpadových nádob411104881 000
MHMP/MČDoplňkový indikátorPočet košů s kompresním systémem košů4111064
MHMP/MČDoplňkový indikátorPočet instalovaných senzorů na měření hladiny zaplněnosti00424
MHMP, svozové společnostiCílPočet senzorů ve vozech svozových společností6859131 0431 150
MHMP, svozové společnostiCílPočet svozových vozidel využívajících pohon na alternativní paliva [ks]494149100
MHMP, svozové společnostiDoplňkový indikátorProcentuální poměr svozových vozidel využívajících pohon na CNGNANANA
MHMP, svozové společnostiDoplňkový indikátorProcentuální poměr svozových vozidel využívajících ostatní alernativní palivaNANANA
MHMPCílPočet re-use center [ks]0002
MHMPCílÚčinnost třídění a recyklace odpadu [%]27302750