Dobíjecí stanice pro elektromobily

Mobilita budoucnosti

image-dobijeci-stanice-pro-elektromobily

Díky projektu se navýší počet lokalit a nabíjecích stanic na území Prahy, což podpoří rozvoj elektromobility jako moderní a ekologické formy cestování a přispěje ke snížení množství emisí produkovaných běžnými automobily. Počet elektromobilů nově zaregistrovaných v Praze roste. Vzniklá síť nabíjecích stanic proto bude k dispozici veřejnosti i třetím stranám pro podporu vhodných komerčních projektů. Běžné nabíjecí stanice budou na parkovištích P+R a rychlé nabíjecí stanice v blízkosti veřejností často navštěvovaných lokalit.

 

Přínos

·        Zvýšení zájmu o elektromobilitu a používání elektromobilů

·        Úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích

·        Zvýšení komfortu pro uživatele elektromobilů

·        Sběr dat pro další použití a optimalizaci elektromobility ve městě

Projekt

Zpracovává se projektový záměr

 

Realizace

Parkoviště P+R             listopad 2017

Rychlonabíjecí stanice   březen 2018

 

Tým                     

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 

Stav projektu

Vytipováváme vhodné lokality

Příprava projektu

Máte nápad jak zlepšit Prahu?