Chytré osvětlení

Chytré budovy a energie

image-chytre-osvetleni

Lampy veřejného osvětlení se mohou stát klíčovým nosičem moderních technologií ve městě. Vznikne tak plošná, celoměstská síť senzorů sloužících ke sběru dat o provozu města a jeho životního prostředí. Modernizací svítidel použitím LED (či jiné moderní) technologie, online vzdálenou správou a použitím pohybových čidel navíc snížíme spotřebu elektrické energie – lampy například zesílí svůj svit jen při pohybu osob v okolí.

Senzory budou snímat pohyb ve svém okolí, měřit teplotu, úroveň znečištění CO2, meteorologické veličiny a hluk. Do budoucna by lampy mohly zabezpečovat sběr dat z okolních budov, laviček, chytrých odpadkových košů, parkovacích automatů apod. Data se pak budou v datové platformě archivovat a zpracovávat k dalšímu využití.

Funkce

  • Regulace osvitu
  • Monitorování prostoru pomocí senzorů

Přínos

  • Úspory na základě regulace osvitu
  • Úspory díky nižší spotřebě související s LED, resp. jinou moderní technologií
  • Snížené náklady na údržbu lamp
  • Lepší kvalita poskytované veřejné služby
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

Projekt

Právě se zpracovává studie proveditelnosti.

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Trade Centre Praha

 

 

Stav projektu

Příprava projektu

Máte nápad jak zlepšit Prahu?